Podporujeme predaj
slovenských výrobkov


Z prieskumov vyplýva, že až polovica slovenských
spotrebiteľov väčšinou alebo vždy uprednostní
slovenské výrobky...

Vyrobené na Slovensku

Vyrobené na Slovensku

Iniciatíva "Vyrobené na Slovensku" má za cieľ podporiť predaj výrobkov vyrobených na Slovensku. Logo umiestnené vedľa čiarového kódu EAN spotrebiteľovi zreteľne, rýchlo a jednoducho sprostredkuje informáciu o krajine výroby.

Z prieskumov vyplýva, že až polovica slovenských spotrebiteľov väčšinou alebo vždy uprednostní slovenské výrobky, pretože ich považuje za kvalitnejšie a lacnejšie prípadne sa za ich nákupným rozhodnutím skrýva snaha podporiť ekonomiku (resp. zamestnanosť) Slovenska.

Ak ste spotrebiteľ, obzrite sa v maloobchodných predajniach, určite na regáloch nájdete výrobky s týmto logom. Ak ste výrobca a máte záujem používať logo na svojich výrobkoch, stačí si prečítať podmienky používania loga a vyplniť registračný formulár na udelenie práva používať logo.

Vlastník projektu

GS1 SLOVAKIA je združením právnických osôb, ktoré je výhradným správcom čiarového kódu EAN pre Slovenskú republiku. Členmi združenia sú najmä výrobcovia a obchodníci, ktorí používajú čiarový kód EAN na označenie svojich výrobkov. Jednou z úloh združenia je hájiť záujmy svojich členov a hlavným záujmom členov GS1 SLOVAKIA je vyrábať a predávať svoje výrobky, preto sme sa rozhodli podporiť slovenských výrobcov.

Konkurenčné iniciatívy

Na Slovensku vzniklo množstvo iniciatív zameraných na podporu predaja slovenských výrobkov, ale každá z nich mala isté špecifiká. Projekt VNS je dostupný všetkým slovenským výrobcom. Vzhľadom k tomu, že náklady do reklamných a marketingových aktivít sú obrovské, rozhodli sme sa ísť nenáročnou cestou. Zvolili sme jednoduchú ikonu, z ktorej je každému nakupujúcemu zrejmé, že výrobok má Slovenský pôvod.

Podmienky používania loga

Logo „Vyrobené na Slovensku“ je chránené a právo na jeho používanie udeľuje GS1 Slovakia na základe žiadosti. Používať ho môžu len firmy, ktoré vykonávajú výrobnú činnosť na území SR a sú členmi GS1 Slovakia/EAN Slovakia, s.r.o. Po splnení týchto podmienok sa právo poskytuje zadarmo. Výrobca dostane dizajnmanuál a graficky spracované logá v elektronickej forme.

Pri zahrnutí loga do grafiky výrobku dbajte na dodržiavanie dizajn manuálu a medzinárodnej normy ISO/IEC 15420, ktorá špecifikuje čiarový kód EAN. Logo má byť umiestnené vedľa čiarového kódu. Medzi čiarovým kódom a logom musí byť dodržaný voľný priestor - tzv. svetlý okraj. Ak by bolo logo umiestnené vedľa kódu bez svetlého okraja, čiarový kód sa nebude dať skenovať. Zľava svetlý okraj vymedzuje ľavý okraj predsadenej číslice 8. Sprava svetlý okraj vymedzuje špička šípky.

Výrobky