Podporujeme predaj
slovenských výrobkov


Z prieskumov vyplýva, že až 70% slovenských
spotrebiteľov nakupuje slovenské výrobky a
považuje ich za najkvalitnejšie.

Vyrobené na Slovensku

Vyrobené na Slovensku

Iniciatíva „Vyrobené na Slovensku“ (ďalej “VNS“) vznikla v roku 2003, kedy bol zároveň predstavený spôsob označovania výrobkov vyrobených na Slovensku tematickým logom. Cieľom iniciatívy je podporiť predaj výrobkov vyrobených na Slovensku. Logo umiestnené vedľa čiarového kódu spotrebiteľovi jasne, rýchlo a jednoducho sprostredkuje informáciu o krajine výroby konkrétneho výrobku.

Z prieskumov vyplýva, že spomedzi všetkých vyhľadávaných informácií na obaloch výrobkov je práve krajina pôvodu tá najdôležitejšia (až pre 8 spotrebiteľov z 10). Za posledné roky sa zvýšil aj počet zákazníkov, ktorí nakupujú slovenské potraviny, pokiaľ majú na výber. Rovnaký počet (takmer 70%) ich považuje za najkvalitnejšie.

Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli logo modernizovať a ešte viac ho priblížiť k spotrebiteľom, pričom sa nejedná o zásadnú zmenu. Na základe pripomienok zo strany výrobcov vznikla aj cudzojazyčná verzia, nakoľko množstvo slovenských výrobkov nachádza svoje stabilné miesto aj mimo územia Slovenskej republiky.

Podmienky používania

Logo „Vyrobené na Slovensku“ je chránené autorským zákonom. Používať ho môžu len spoločnosti, ktoré vykonávajú výrobnú činnosť na území SR, sú registrované v združení GS1 Slovakia a majú združením schválenú žiadosť o používanie loga na konkrétnych výrobkoch. Po splnení týchto podmienok sa právo poskytuje zadarmo.

Pri zahrnutí loga do grafiky výrobku dbajte na dodržiavanie dizajn manuálu a medzinárodnej normy ISO/IEC 15420, ktorá špecifikuje čiarový kód EAN. Medzi čiarovým kódom a logom musí byť dodržaný voľný priestor - tzv. svetlý okraj. Ak by bolo logo umiestnené vedľa kódu bez svetlého okraja, čiarový kód sa nebude dať skenovať. Zľava svetlý okraj vymedzuje ľavý okraj predsadenej číslice 8. Sprava svetlý okraj vymedzuje špička šípky.

Výrobky s logom VNS

Zoznam výrobcov ...